Een corporate weblog. 5 redenen om het niet (of toch wel?) te doen.

Steeds meer organisaties in de bouw-, installatie- en vastgoedsector ontdekken het corporate weblog. Inmiddels zijn er allerlei bekende en minder bekende blogs die voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet.

Arpa startte een weblog over lean bouwen om een platform te bieden voor kennisdeling.

Heijmans zet naar eigen zeggen letterlijk en figuurlijk de deur open op zijn blog _overruimte. Want iedereen kan hier meepraten en discussiëren over zaken die Heijmans aangaan.

De Spoorzone Delft startte een weblog over de herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft. Via dit weblog kan het de beeldvorming rondom het project beter managen en houdt het contact met geïnteresseerden door vragen te beantwoorden en nieuws te verspreiden.

Alhoewel het aantal blogs in de sector groeit zien veel organisaties het niet zitten zelf ook te starten met een corporate weblog. Hieronder de 5 meest gehoorde argumenten om niet te gaan bloggen, mét tegenargument.

foto website1: Een corporate weblog is niet nodig, we hebben al een website
Alle hierboven genoemde organisaties hebben ook een website. En toch zijn ze gaan bloggen. Waarom?

Omdat ze met een weblog nog meer van zichzelf kunnen laten zien dan met een website. En zich op die manier ook veel beter kunnen onderscheiden van de concurrent.

Denk aan de directeur die een weblog bijhoudt om zijn visie weer te geven, belangrijke issues op de agenda te zetten en echt het gesprek aan te gaan met medewerkers, klanten of betrokkenen. Op die manier werk je als organisatie aan het versterken van je relaties én werk je aan je reputatie.

Of denk aan die verschillende medewerkers van een organisatie die samen een weblog bijhouden. Door te schrijven over hun expertise en daarmee de kennis en kunde van de organisatie te tonen en verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ideeën te testen en deze in co-creatie verder uit te werken.

Of denk aan dat weblog als HR instrument waarbij medewerkers vertellen over hun dagelijkse werk. Zo kunnen toekomstige medewerkers een beter beeld krijgen van de organisatie, de beschikbare functies en hun mogelijk toekomstige collega’s. En je werkt direct aan je werkgeversimago.

Ook niet geheel onbelangrijk: een weblog helpt je om online beter gevonden te worden. En als je ervoor zorgt dat je artikelen deelbaar zijn via social media kun je een grote groep mensen bereiken.

foto klok2: Het kost veel te veel tijd.
Het opstarten en bijhouden van een weblog kost inderdaad tijd. Bedenk daarom allereerst dat het belangrijk is dat er continuïteit zit in je weblog. Dat je lezers weten wanneer ze een nieuw artikel kunnen verwachten. Bedenk vervolgens dat dit niet elke dag hoeft te zijn. Elke 2 weken een artikel is ook goed, als je je daar dan ook maar aan houdt.

En taken kun je ook verdelen. Verschillende medewerkers hebben verschillende kennis in huis. Houd de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het blog helder, maar laat de hele organisatie helpen bij het genereren van input.

foto toetsenbord3: Geen idee waar we over moeten schrijven.
In het begin is het inderdaad vaak onwennig. Een beetje vergelijkbaar met Twitter. Waarover te schrijven?

Voordat je start met je weblog is het belangrijk goed na te denken over wat je daarmee wilt bereiken. Wie is je doelgroep, wat vindt je doelgroep belangrijk en hoe kun je daarop inspelen met je weblog? Houd de focus van het weblog vervolgens beperkt en duidelijk.

Als je weet welke functie voor je weblog het beste past, dan ontwikkel je vanzelf een radar voor informatie die input geeft voor artikelen. Maar je kunt ook concreet op zoek naar die input.

Door LinkedIn discussies te volgen, zodat je erachter komt met welke vragen je doelgroep zit. Zodat je daar op je weblog antwoord op kunt geven. Door (buitenlandse) Twitteraars te volgen die zich ook bezig houden met jouw onderwerp, zodat je inspiratie krijgt voor artikelen. Door Google Alerts in te stellen voor relevante onderwerpen. Of door het simpelweg aan je doelgroep te vragen. Aan welke informatie hebben zij het meest behoefte?

foto hersenen4: Kennis weggeven? Dat doen wij niet!
Kennis delen, of kennis ‘weggeven’, wordt nog erg vaak gezien als iets negatiefs. Stijn Driessen deed (enkele jaren terug alweer) onderzoek naar het nut van kennisdeling voor bedrijven en schreef een artikel over zijn conclusies op Molblog.

Uit zijn onderzoek blijkt dat bedrijven meer vertrouwen winnen door kennis te delen. Dat vertrouwen zorgt er vervolgens voor dat relaties (klanten, opdrachtgevers, medewerkers) meer bereid zijn om zichzelf te committeren aan het bedrijf, minder risico ervaren en het bedrijf ook sneller aanraden. Ook de reputatie van een bedrijf verbetert, waardoor het gedrag en de houding naar het bedrijf positief veranderden.

foto geld

5: Een corporate weblog levert niets op.
Eigenlijk is dit punt al behandeld. Daarom een samenvatting van dit artikel.

Wat kan een corporate weblog je opleveren? Als je aanvullende argumenten hebt, reageer dan gerust op dit artikel ;-).

  • Onderscheidend vermogen
  • Heldere profilering
  • Beter en frequenter contact met klanten en andere relaties
  • Een beter (werkgevers)imago
  • Kennisontwikkeling en/of co-creatie
  • Betere online vindbaarheid
  • Groter bereik

Misschien toch een idee, dat corporate weblog? In een volgend artikel ga ik verder in op het hoe en wat van een corporate weblog.