Waarom internet en social media zakelijk inzetten? Vijf keer antwoord.

Social media een hype? Die gedachte is allang verleden tijd. Het gaat immers niet om het medium Twitter of het platform Facebook. Die bestaan over vijf jaar inderdaad misschien niet meer. Het gaat om een grotere ontwikkeling, waarbij openheid, samenwerking, kennisdeling en co-creatie centraal staan. Daarom voor iedereen die online...