Herken je dit?

  • Het loopt niet lekker in een team, waardoor het team haar doelstellingen niet haalt. 
  • Je wil graag innovatiever worden, maar nieuwe ideeën en verbeteringen komen maar niet van de grond.
  • Je krijgt veranderingen niet doorgevoerd, doordat er vaak weerstand is bij medewerkers. 
  • Je weet dat jullie effectiever en productiever kunnen zijn, maar je weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt.


Samen met Sascha Murk, Aaike Roosen en Maykel Karremans ontwikkelde ik een programma dat jullie gaat helpen.

In ons programma ondersteunen we teams om zelf, ín verbetertrajecten met duidelijke doelstellingen, een omgeving te creëren waarin ze elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid durven te nemen. Zodat een werkdynamiek ontstaat waarin ze effectiever samenwerken, fijner samenwerken, risico’s durven te nemen en elkaars talenten aanvullen. 

Uniek aan onze aanpak is dat we evenveel aandacht besteden aan het resultaat als aan de samenwerking. Het vermogen om continu te verbeteren wordt immers maar voor een deel bepaald door de invoering van nieuwe technieken, processen en technologische kennis. Er is ook verandering in gedrag nodig. Wij maken dit zelfs meetbaar, zodat teams hier concrete handvatten bij hebben.

Het resultaat: hoog presterende teams met betrokken en bevlogen medewerkers, een groter lerend vermogen en meer rendement voor je bedrijf.

Stap 1: 0-meting en richting bepalen 

We starten elk teamtraject met een 0-meting. We maken daarbij als het ware een teamfoto van de samenwerking zoals die op dat moment is. Van tevoren vullen alle teamleden een online vragenlijst in. We maken hiervoor gebruik van de bewezen methodiek van Hoogpresterende Teams. Zo krijgt het team een goed beeld van haar krachten en behoeften. 

Tijdens de eerste sessie maken we kennis met het team en bespreken we, mede aan de hand van de 0-meting, waarom het team bij elkaar is. Waar staan jullie op dit moment in het totaal van de harde en zachte kant van samenwerken? Samen bepalen we waar het team wil staan aan het einde van het programma. Waar gaan jullie naartoe? 

Stap 2: Inrichten 

Om resultaat te halen hanteren we een aantal uitgangspunten. 

  • We geloven in de kracht van het collectief en zien het team als een geheel. 
  • We werken in een ‘cadans’, dus het team komt op regelmatige basis, op vaste momenten, bij elkaar. 
  • We gaan voor zichtbare verbeteringen.

In deze stap richten we dit in. In drie sessies brengen we met het team eerst het proces in kaart van de taak waar zij in de organisatie verantwoordelijk voor zijn. Hoe kan dit proces slimmer en beter? Waar zitten de mogelijkheden om hun werk als team efficiënter, effectiever en/of leuker te maken?

Het team vormt vervolgens zelf kleinere verbeterteams, die elk met een concrete verbetering in dat proces aan de slag gaan. 

In elke sessie besteden we daarnaast aandacht aan de samenwerking. Welke teampatronen staan het behalen van de doelstellingen in de weg (bijvoorbeeld: geen besluiten nemen) en hoe zorgen we er samen voor dat we die patronen doorbreken? Ook hierbij maken we gebruik van de meting. Zo maken we het gedrag zichtbaar en kan het in alle openheid in het team besproken worden.

Stap 3: Doen 

Om continu verbeteren in het systeem van het team te krijgen, is het hebben van een vast ritme cruciaal. Niet incidenteel samenkomen als het toevallig uitkomt, maar bij elkaar komen op vaste dagen en tijden en met concrete doelen voor ogen. Alleen dan lukt het om ingesleten patronen te doorbreken, nieuw gedrag aan te leren en resultaten te behalen. 

Elke twee weken houden we een werksessie, waarin de verbeterteams aan de slag gaan met ‘hun’ procesverbetering. In elke sessie besteden we daarnaast net zoveel aandacht aan de samenwerking. De werksessies hebben een vaste structuur van meten, trainen en doen. 

Stap 4: 1-meting 

Deze sessie staat in het teken van de 1-meting. De teamleden vullen dezelfde vragenlijst in als bij de 0-meting, zodat het team precies kan zien waar en hoeveel de samenwerking is verbeterd. 

We evalueren wat goed ging, welk gedrag meer aandacht verdient en hoe de teamleden samen zorgen dat ze dit vasthouden en niet terugvallen in oud gedrag. 

We bereiden tijdens deze bijeenkomst ook de laatste stap voor. 

 Stap 5: Vieren en vasthouden

De laatste stap is echt een feest. Met het team sluiten we het programma af en daarbij betrekken we ook de rest van de organisatie. De verbeterteams laten in korte presentaties zien wat ze bereikten en welke teamprestatie ze neerzetten als geheel.

Het team heeft op dit moment een grote stap gemaakt. De eerste resultaten zijn geboekt, de voortgang en het ritme zitten erin. De structuur ligt daarmee ook klaar voor andere teams in de organisatie om zelf, ín verbetertrajecten met duidelijke doelstellingen, met elkaar aan de slag te gaan.

[porto_block id=”8231″ name=”contact-bel”]