Social media op de werkvloer: wel goed of niet goed?

Social media op het werk: wel goed of niet goed?‘Werkgevers opgelet: geen social media? Geen werknemers. ‘Social media voor studenten belangrijker dan goed salaris’, twitterde ik onlangs. Mijn tweet doelde op de resultaten van een onderzoek van Cisco naar de behoeften van de volgende generatie werknemers.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat studenten en jonge professionals vrij gebruik willen kunnen maken van social media, hun smartphones en tablets en internet tijdens hun werk. Het beïnvloedt  zelfs de keuze voor hun werkgever. Een werkgever die het gebruik van social media verbiedt is vele malen minder aantrekkelijk, zelfs bij een aanbod voor een goed salaris.

Geen strenge regels
Een baan met strenge regels omtrent het gebruik van internet en social media is dan ook voor 56% van de studenten ondenkbaar. Ruim 40% van de studenten en 45% van de jonge professionals is bereid om een baan te accepteren met een lager salaris, mits ze daarbij meer vrijheid hebben om social media te gebruiken, zelf hun apparatuur te kiezen en meer flexibiliteit hebben in waar en wanneer ze werken.

Bang voor social media
Nog steeds zijn er veel werkgevers die een beetje ‘bang’ zijn voor social media. Zo denken ze onder meer dat activiteiten op social media tijdens het werk maar afleiden, vermoeien en de productiviteit verlagen. Alhoewel uit een onderzoek van Nationale Vacaturebank wel blijkt dat werknemers aangeven te worden afgeleid door social media, blijkt uit weer heel andere onderzoeken welke positieve effecten social media hebben.

Productiever, creatiever en innovatiever door social media
Zo blijkt uit Europees onderzoek dat veel werknemers vinden dat Twitter en andere social media hen productiever en creatiever maken. Twittermania heeft hier een mooie infographic van gemaakt. En uit onderzoek van TNO blijkt het gebruik van social media werknemers niet uit te putten, maar ze juist innovatiever te maken.

Risico voor imagoschade klein
Werkgevers zijn ook wat huiverig voor het vrije gebruik van internet en social media op de werkvloer omdat ze ‘bang’ zijn imagoschade op te lopen. Iemand die zich na een rotdag op het werk op een feestje negatief uitlaat over zijn werkgever bereikt heel wat minder mensen dan iemand die een negatieve tweet over zijn werkgever verstuurt naar honderden of zelfs duizenden, persoonlijke én zakelijke, volgers.

Uit eerder genoemd onderzoek van Nationale Vacaturebank blijkt echter dat het risico van imagoschade voor werkgevers meevalt. 58% van de respondenten is hoe dan ook heel terughoudend om iets op te schrijven over de baas. 15% doet dit wel, maar alleen als het positief nieuws is, 6% alleen als ze iets te klagen hebben.

Social media niet meer weg te denken van de werkvloer
Hoe dan ook zijn internet en social media op hele korte termijn niet meer weg te denken van de werkvloer. De nieuwe generatie is niet anders gewend dan kennis op te doen, nieuwe contacten te maken en samen te werken via internet en social media. Is dat erg? Integendeel. Het maakt organisaties slimmer, sneller, innovatiever en creatiever.

Wel is het goed een en ander vast te leggen in een social media-code. Niet om je werknemers regels op te leggen en ze te beperken in wat ze mogen, maar om ze bewust te maken van de impact van een tweet of een update. En ook om als werkgever aan te geven wat je van je werknemers verwacht als ze actief zijn op social media. Voorbeelden van dergelijke codes zijn er op internet genoeg (bijvoorbeeld TNT of de Rijksoverheid). Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.