Social media inzetten in de bouw? Dat zullen we (terecht!) nog wel zien

Social media groeien zo hard en de roep dat je er als bedrijf iets mee moet is zo luid, dat je soms bijna zou vergeten dat er ook nog steeds heel veel andere communicatiemiddelen zijn. In dit blog daarom eens even geen social media succescase uit de bouw, maar twee voorbeelden van prachtige en effectieve offline communicatie in de bouw.

Volgens het CBS maakte in 2012 ongeveer 90% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik van internet. Van deze internetters was 70% actief op sociale media. Sociale netwerken als Facebook en Twitter zijn het populairst. Ruim de helft (56%) is hierop actief. Chatsites worden door 35% gebruikt en professionele netwerksites zoals LinkedIn door 22%. Vrijwel nergens in de Europese Unie is het aandeel gebruikers van sociale media zo groot als in Nederland.

Social media gebruik in Nederland naar leeftijd (2012)
‘Snel, wij moeten ook een Facebookpagina!’
Deze cijfers liegen er niet om, om internet en social media kun je tegenwoordig niet meer heen. Veel bedrijven beseffen dat, ook in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Om die reden worden zij ook actief op social media. Ze openen een Twitteraccount, maken een Facebookpagina aan of gaan foto’s delen via Instagram.

Prachtig natuurlijk, maar daar ligt ook een grote denkfout op de loer. De denkfout: ‘Op Instagram gebeurt het, wij moeten ook op Instagram’. Of ‘Facebook is hot, wij moeten ook een Facebookpagina’. De denkfout waarbij aanwezig zijn op social media wordt gezien als doel op zich, in plaats van een middel om een bepaalde doelgroep en doelstelling te bereiken.

Social media altijd effectief?
Het is zonder meer waar dat steeds meer mensen communiceren via social media. En het is ook zonder meer waar dat steeds meer mensen contact zoeken met bedrijven via social media. Het antwoord op de vraag of social media daarmee op zichzelf en vanzelfsprekend het meest effectieve middel vormen om met je doelgroep(en) te communiceren is en blijft echter: ‘Nee’.

Nee, omdat je jouw doelgroep mogelijk niet het meest effectief bereikt via (alleen) social media. En nee, omdat jouw specifieke boodschap zich misschien wel helemaal niet leent voor social media. Vergeet niet dat er nog steeds heel veel andere prachtige manieren zijn om met elkaar te communiceren!

Tante Keet
Zo stuitte ik onlangs op Tante Keet van KnaapenGroep. KnaapenGroep is het op één na oudste familiebedrijf van Nederland, inmiddels staat de 11de generatie Knaapen aan het roer. KnaapenGroep is gespecialiseerd in renovatie in bewoonde staat. Het bedrijf weet als geen ander, renovatie is ingrijpend. Zeker als je in het huis dat onder handen wordt genomen blijft wonen. Goede, persoonlijke communicatie en begeleiding zijn dan cruciaal.

En dus bedacht KnaapenGroep onder meer Tante Keet. ‘Tante Keet is net zo grijs en gastvrij als je oude lievelingstante. Ze is echter niet van vlees en bloed, maar van metaal. En ook al is ze grijs, saai is ze niet. Uitgedost met mooie, witte figuren op de zijkant en een rood met wit luifel, nodigt ze iedereen die maar wil uit om binnen te komen.’ Bij renovatieprojecten door KnaapenGroep dus geen saaie bouwkeet in de straat, maar Tante Keet. Zodat bewoners tijdens de renovatie altijd een rustige plek hebben om vragen te stellen. Of even kunnen ontsnappen aan de werkzaamheden thuis.

Mooie voorbeelden offline communicatie in de bouw | Tante Keet KnaapenGroepMooie voorbeelden offline communicatie in de bouw | Tante Keet KnaapenGroepCommunicatie met een strip
Een ander mooi voorbeeld van offline communicatie is de communicatie voorafgaand en tijdens het groot onderhoud aan de Offenbachlaan in Gestel. Daar werkt KnaapenGroep samen met Sankomij Installatietechniek en bouwbedrijf Heezen in opdracht van woningcorporatie Thuis.

De flatbewoners van de Offenbachlaan hebben allerlei nationaliteiten en de beheersing van de Nederlandse taal is in veel gevallen gebrekkig of zelfs slecht. Woningcorporatie Thuis wist op basis van kennismakingen met bewoners dat ze hen met de standaard brieven, onderhoudsboekjes, voorlichtingsavonden en social media niet goed zouden kunnen bereiken.

De bedrijven kozen dan ook voor zeer persoonlijke communicatie door, al in een heel vroeg stadium, letterlijk bij alle flats aan te bellen om de bewoners persoonlijk te informeren. Alle bewoners kregen daarbij een strip, waarin duidelijk en overzichtelijk, met weinig tekst en veel beeld, stond uitgelegd wat ze van het onderhoud konden verwachten.

Mooie voorbeelden offline (bewoners)communicatie in de bouw | corporatie Thuis90% deelname groot onderhoud
Daarnaast pasten Thuis, KnaapenGroep, Sankomij en Heezen hun communicatie specifiek aan op de manier waarop de bewoners al met elkaar communiceren. Namelijk door middel van korte briefjes die ze bij elkaar op de voordeur plakken. De bedrijven doen hun verzoeken en mededelingen ook op kleine briefjes, die ze plakken op een communicatiebord in de gang. Het resultaat van deze persoonlijke en doelgroepgerichte communicatie: goed geïnformeerde bewoners en ruim 90% deelname aan het groot onderhoud, ondanks de behoorlijke huurverhoging en de taalbarrières.

Conclusie: social media kunnen zeer effectief zijn, maar vormen zeker niet het antwoord op elke communicatie uitdaging. Blijf scherp op waar je doelgroep behoefte aan heeft, waar je doelgroep actief is en welk medium zich het beste leent voor je boodschap. En als het even kan en past bij je doelgroep en boodschap: combineer, want het een sluit het ander natuurlijk niet uit.