Social media: het einde van het gedrukte relatiemagazine?

IPad het einde van het relatiemagazine

Met de opkomst van social media vindt corporate communicatie steeds meer online plaats. Op het company profile van LinkedIn, de eigen pagina op Facebook, de corporate website, het eigen Twitter account of de corporate weblog. Jaarverslagen zijn ofwel digitaal of worden in pdf op de corporate website aangeboden. Hetzelfde geldt voor corporate brochures. Is er nog wel plek voor offline (gedrukte) media?

Uit onderzoek van het Cendris Reserach Center blijkt van wel. Of beter gezegd…bleek van wel. Het onderzoek stamt namelijk uit 2009 en in deze tijden, waarin de ontwikkelingen in online communicatie zich zo razendsnel opvolgen, telt dat minstens als een decennium geleden.

Offline communicatie prettiger?
Maar toch, in 2009 hadden we ook al heel veel online mogelijkheden. Werd offline communicatie ook toen nog als prettiger ervaren?

Wel als het gaat om relatiemagazines, zo blijkt uit het onderzoek. En dat is misschien toch niet zo verwonderlijk, want het relatiemagazine is bij uitstek een communicatiemiddel waarin de verdieping en de verbreding wordt gezocht.

Beter effect met print
Wat waren precies de resultaten van het onderzoek? Kort gezegd: Het lezen van een gedrukt relatiemagazine behaalt een beter effect dan een digitaal relatiemagazine. De absolute meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan de gedrukte versie van het relatiemagazine, gevolgd door de combinatie van gedrukt en digitaal en tot slot de digitale versie.

Groot verschil in effectiviteit
In het onderzoek is gekeken naar de relatiebeleving, het bereik en aantal lezers (spin-off), de leestijd, lezer-blad binding en voorkeuren. Er blijkt een opvallend verschil in de mate van effectiviteit. Zo wordt het digitale magazine door slechts één op de vier respondenten geheel of gedeeltelijk gelezen. Dit in tegenstelling tot het offline magazine waar twee op de drie respondenten het magazine geheel of gedeeltelijk leest.

Ook wordt het offline magazine in 47% van de gevallen door meerdere mensen in een huishouden gelezen, bij het digitale magazine is dit slechts 20%. En het aantal leesminuten van het offline magazine is hoger; 23 minuten tegenover 12 minuten voor het digitale magazine.

Combinatie het sterkst
De grootste kracht lijkt uit te gaan van een combinatie van online en offline. Lezers van beide versies van het magazine zijn het meest tevreden, hebben het meeste vertrouwen, ervaren de sterkste binding en vertonen de grootste bereidheid de relatie met de aanbiedende partij voort te zetten.

Definitieve doodsteek gedrukt relatiemagazine?
We leven inmiddels in 2011. Wat denk jij, zijn de onderzoeksresultaten nog actueel? Of betekenen de komst van de iPad, de opkomst van de E-reader en de aanblijvende groei van het gebruik van social media de definitieve doodsteek voor het gedrukte relatiemagazine?

Ik hoop het niet…. Ik werk met heel veel plezier aan relatiemagazines voor bedrijven en vind het zelf eigenlijk ook wel prettig om af en toe op de bank te liggen met een blad in plaats van met mijn laptop….