Social media bij Heembouw: ‘Onze snelheid van reageren is echt onderscheidend’

tweet Heembouw - social media in de bouw
8 April werd Heembouw tot winnaar uitgeroepen van de Industrial Social Media Award. De jury was onder meer te spreken over de oprechte en gestructureerde manier waarop het bedrijf social media inzet.

‘Heembouw kwam vandaag als winnaar uit de bus omdat het bedrijf volgens de jury echt ‘social’ is. Heembouw zendt geen commerciële boodschappen, er wordt geluisterd, er is een dialoog. Social media wordt gestructureerd aangepakt, is goed georganiseerd en ingebed in de organisatie’.

Ik heb al een tijdje via Twitter contact met Björn Bouwmeester, social media coördinator bij Heembouw. De deelname aan de IndustrialSocialMedia Award is mij dan ook niet ontgaan.

Bang om te kiezen
Wat onder meer opvalt aan de inzet van social media door Heembouw is de heldere profilering. In de bouwsector is een heldere profilering vaak een lastige kwestie. Veel bedrijven ‘doen alles’ en communiceren dan ook ‘alles’. Ze zijn bang om te kiezen. Wat nou als ik me ga profileren op renovatie? Dan lijkt het net alsof ik alleen renovaties doe en ik doe veel meer! Dan krijg ik veel minder werk!

Het tegenovergestelde is veelal het geval bij een heldere profilering. Als je communiceert dat je ‘alles doet’ is de concurrentie ook enorm. Als mensen dan zoeken naar een bedrijf dat ze kan helpen, hoe weten ze dan dat ze jouw bedrijf moeten hebben en niet één van de honderden of duizenden anderen die ook (iets) doen (van) wat jij doet?

Bij een heldere profilering maak je keuzes, maar met die keuzes maak je voor je potentiële klant wel glashelder waarom jij de uitgesproken partij voor hem bent. En niet een ander.

Focus op lean bouwen en BIM
social media bij Heembouw - #bimDat een dergelijke heldere profilering onmisbaar is bij de succesvolle inzet van social media bewijst Heembouw, dat de focus legt op lean bouwen en BIM.

social media bij Heembouw - #leanbouwenWant waar je je ook bevindt online, de hoeveelheid informatie is enorm. Des te belangrijker dat je ervoor zorgt dat je je onderscheidt. Dat je herkenbaar bent. En vindbaar. Ik sprak erover met Björn Bouwmeester.

Autoriteit claimen via social media
‘Lean bouwen speelt al jaren bij Heembouw. We waren in 2004 een van de eerste bedrijven die er actief mee aan de slag ging. Ongeveer 2 à 3 jaar geleden merkten we dat steeds meer bedrijven riepen dat ze ‘expert’ waren op het gebied van lean bouwen. Er waren partijen bij die er nog maar net mee begonnen waren, maar om het hardst schreeuwden dat ze lean waren.’

‘Social media waren in die periode sterk in opkomst. We besloten die media in te zetten om onze autoriteit te claimen. Wij waren immers al jaren met lean bouwen bezig. We wisten waar we over praatten en hadden ook de projecten om dat te laten zien. Datzelfde speelde enige tijd daarna met BIM. We weten dat we voorop lopen en vinden dan ook dat we juist op die onderwerpen autoriteit kunnen claimen.’

Realtime monitoring
Heembouw zette in eerste instantie vooral Twitter in. Het begon actief te communiceren over lean bouwen en BIM, gesprekken aan te gaan en kennis te delen over deze onderwerpen. Door daarnaast de juiste hashtags te gebruiken en bewijs te leven in de vorm van afgeronde projecten bouwde Heembouw naam op.

Monitoring vormde daarvan vanaf begin af aan een belangrijk onderdeel. Heembouw monitort realtime met een zelf ontwikkeld dashboard, een combinatie van een aantal gratis tools. Daarin neemt het uiteraard de eigen bedrijfsnaam en projecten mee. Maar juist door ook op termen als lean bouwen en BIM te monitoren kan Heembouw aanhaken bij gesprekken over die onderwerpen. Vragen beantwoorden, kennis delen, nieuwe contacten leggen.

online monitoring - social media bij HeembouwZo bereikte Heembouw bijvoorbeeld een tweet met de vraag wie scholing kon verzorgen op het gebied van lean bouwen. Heembouw verwees de Twitteraar naar een eigen informatiemiddag, waar de Twitteraar zich een uur later voor had ingeschreven. ‘De snelheid waarmee we op zo’n moment kunnen reageren is echt onderscheidend. We zijn anderen voor. En dat wordt mogelijk gemaakt doordat we die monitoring zo goed hebben ingericht.’

‘Dan moet je bij Heembouw zijn’
Inmiddels is Heembouw actief op LinkedIn, YouTube, Facebook, SlideShare en nog een aantal andere kanalen. Niet onbelangrijk daarnaast is de inzet van het eigen blog. ‘Lean bouwen en BIM vormen de belangrijkste categorieën op ons weblog. Daarnaast bloggen we uiteraard ook over andere onderwerpen waar we ons mee bezig houden, zoals duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Die laatste opmerking van Bouwmeester is een belangrijke. Want Heembouw heeft er nu weliswaar voor gekozen zich te profileren op lean bouwen en BIM, dat wil niet zeggen dat het bedrijf zich niet bezig houdt met andere zaken.

‘We zijn echt succesvol met onze profilering op lean bouwen en BIM. Zijn top-of-mind als het om deze onderwerpen gaat. Als iemand via social media vraagt welk bedrijf meer weet over lean bouwen of BIM zien we dat onze naam wordt genoemd. ‘Dan moet je bij Heembouw zijn.’

‘Tegelijkertijd zijn we als bedrijf continu in beweging. En de sector is continu in beweging. Je moet scherp blijven op nieuwe ontwikkelingen. Uitbreiding van deze geslaagde strategie naar andere thema’s als lean bouwen en BIM gaat dan ook niet uitblijven.’