Nieuw boek op komst: Bouwen aan een sterk werkgeversmerk in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk in de bouw installatie en vastgoedbranche.jpg | nieuw boek

Het was onlangs zelfs op het NOS Journaal: de bouw groeit minder hard dan verwacht, mede doordat het zo moeilijk is om genoeg personeel te vinden. De markt is na de crisis weer zo aangetrokken dat het een regelrechte strijd is geworden om nieuwe medewerkers te vinden. Bedrijven worden in hun werving zichtbaar creatiever, maar áls je via al de juiste mensen vindt, moet je ze ook nog binnen zien te houden. Helemaal met het oog op alle ontwikkelingen die nog op stapel staan is bouwen aan een sterk werkgevermerk een must geworden. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste medewerkers vindt én aan je bindt? Dat is het onderwerp van een nieuw boek dat ik nu samen met Sascha Murk schrijf.

Het personeelstekort in de branche is nijpend en dat blijft voorlopig zo, becijferde het EIB. De crisis is daar een van de veroorzakers van, net als de beperkte toestroom uit bouwopleidingen, gecombineerd met de vergrijzing. Dat alleen al betekent dat bedrijven in de branche voor een fikse uitdaging staan. Hoe zorg je ervoor dat de vakmensen die er zijn voor jouw bedrijf kiezen?

De vraag verandert
Het tekort aan ‘traditionele’ vakmensen is echter niet het enige. De vraag naar personeel gaat de komende jaren ook nog eens enorm veranderen. Met andere bouwwijzen en door technologische ontwikkelingen komt er meer behoefte aan anders opgeleide mensen.

Denk aan het toenemende gebruik van data in beheer en onderhoud. Er zijn data-analisten voor nodig om al die data te analyseren en te vertalen naar nuttige inzichten en concrete acties. Denk aan het groeiende belang van mooi design, goede service verlenen en werkelijk klantgericht zijn. Ook daar zijn andere competenties voor nodig.

Daarbovenop (ja er is nog meer) zit de generatie die nu en de komende jaren de arbeidsmarkt betreedt anders in elkaar dan de generaties die nu veelal in de bedrijven werkzaam zijn. Ze hebben andere behoeften, vinden andere dingen belangrijk als het gaat om hun werk en privéleven.

Vinden, binden en boeien
Kortom: bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiebranche staan voor een enorme wervingsopgave. EN de opgave om de mensen die fantastisch werk leveren binnen te houden!

Branche-specifiek boek
Wij zien deze ontwikkelingen natuurlijk al langer. Net zoals alle andere mensen in de branche. Wat we daarbij merken: praktische handvatten voor bedrijven in deze branche om de juiste mensen te vinden en te behouden zijn er niet. Er zijn wel boeken over Employer Branding en aanverwante onderwerpen, maar die bevatten vooral veel voorbeelden waar een gemiddeld bedrijf uit de bouw-, installatie- en vastgoedbranche zich niet in herkent. Hoe pak je het nou aan, wat komt erbij kijken en hoe doen andere bedrijven in de branche het?

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk
Daarom nu dit boek: Bouwen aan een sterk werkgeversmerk, de juiste medewerkers vinden en aan je binden in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche. Ons doel: zoveel mogelijk kennis en inspiratie delen, net zoals we deden met ons boek Online marketing in de bouw. Veel voorbeelden uit de branche dus, praktische tips en een zo concreet mogelijk stappenplan.

Buiten winnen = binnen beginnen
Op een bepaalde manier wordt dit boek ook een vervolg op Online marketing in de bouw. Buiten winnen = binnen beginnen, zeggen we altijd tegen opdrachtgevers die aan de slag gaan met hun positionering en profilering. Je boodschap naar de markt kan nog zo mooi zijn, als het niet klopt met de werkelijkheid en/of de eigen medewerkers het niet geloven of uitdragen, dan lukt het nooit om die boodschap geloofwaardig en consequent over te brengen naar de buitenwereld. Externe communicatie is verweven met interne communicatie, net zoals die twee weer verweven zijn met arbeidsmarktcommunicatie en HR. Dat brengen we in dit boek samen.

Mooie voorbeelden zijn welkom!
Hierbij ook meteen een oproep: heb je een mooi voorbeeld uit de praktijk, bijvoorbeeld een gedegen langtermijnstrategie, een succesvolle wervingscampagne, goede interne communicatie of een goed doordacht HR beleid, mail of bel mij, we zijn naar jou op zoek! En we houden je op de hoogte van onze vorderingen 🙂

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk in de bouw installatie en vastgoedbranche