NEN: meer feeling met de markt en een beter imago met behulp van social media

Van weerstand naar transparant’ bevat maar liefst 90 voorbeelden van het gebruik van internet en social media in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Op dit weblog lichten we cases uit het boek nog eens extra uit óf voegen we nieuwe cases toe.

Deze keer is dat NEN. NEN faciliteert normontwikkeling en bevordert het gebruik van NEN-normen.

Meer contact met de markt
NEN
 heeft een duidelijke visie op de inzet van social media. Het instituut wil, als aanvulling op de bestaande marketingmix, vanuit een niet commerciële basis meer inhoudelijk contact met de markt.

Gewoon doen
NEN houdt ook van ‘gewoon doen’, in de dubbele betekenis van het woord. Het instituut is social media ‘gewoon gaan doen’ om op die manier te leren (op voorwaarde dat het belang ervan duidelijk is). Maar NEN vindt ook dat je op social media vooral ‘gewoon moet doen’. Dat je je vooral niet anders moet gedragen dan je in de offline wereld doet.

De doelstellingen van NEN
Het belang van social media voor NEN omvat verschillende punten:

 • Het oor te luister leggen in de markt;
 • Als informatiebron dienen voor de markt;
 • Omzetgenererende mogelijkheden scannen;
 • Co-creatie;
 • Imagobewaking.

Imagobewaking èn -verbetering
Wat betreft dat laatste heeft NEN nog een wereld te winnen. Want het kennisinstituut heeft weliswaar bijna 100% naamsbekendheid in de bouwsector, het imago is niet bepaald positief. Zo bestaat het beeld dat NEN een overheidsorganisatie is en NEN-normen  verplichte kost zijn, die processen alleen maar bemoeilijken.

Maar NEN is helemaal geen overheidsorganisatie. Het is een onafhankelijk kennisinstituut zonder winstoogmerk dat het proces om tot een norm te komen faciliteert. En NEN-normen zijn vrijwillige en door de markt zelf gemaakte afspraken, waarvoor ook het initiatief wordt genomen door de markt zelf.

Van weerstand naar transparant over social media in de bouwIedereen kan daarom meewerken om tot een NEN-norm te komen, door zitting te nemen in een normcommissie. Met die normen wordt een bepaald probleem op het gebied van een product, dienst of proces opgelost. NEN normen zijn dus juist een instrument om organisaties te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Door activiteiten op social media en heldere communicatie over wat NEN nu werkelijk doet wil het kennisinstituut de beeldvorming omtrent NEN en de NEN-normen positief beïnvloeden.

Elk social medium zijn eigen doel
NEN is inmiddels actief met:

 • Twitter
  Informeren van en contact leggen met de markt via @SVENvanNEN, @NEN_nl, @NEN_bouw, NEN_webcare.
 • LinkedIn
  Wordt voor alle doelen ingezet;  als informatiebron (vice versa), voor co-creatie en omzetgenererende mogelijkheden. NEN heeft een company page, (is actief in) discussie groepen, gebruikt de status updates en adverteert.
 • NEN Blog
  Over de MVO-norm ISO 26000; bedrijven bloggen zelf over de invoering van deze richtlijn en welke voordelen zij hiervan hebben. Daarnaast bestaat er een blog over huis-tuin-en-keuken situaties waarin je normen tegenkomt. Vaak is niet bekend dat er voor dagelijkse zaken ook normen bestaan.
 • Forums
  Voor het contact met de markt.
 • YouTube
  Voor het verspreiden van nieuws, het geven van uitleg en toelichting.
 • Yammer
  Voor de interne communicatie.
 • Facebook
  Om de vindbaarheid te vergroten, nieuws te delen en eventueel op langere termijn co-creatie te bewerkstelligen.

NEN social media café
NEN begrijpt dat social media voor veel medewerkers nog een nieuw medium zijn om mee te werken. Daarom organiseert het kennisinstituut regelmatig social media cafés. Daarbij worden door de medewerkers zelf presentaties gegeven over specifieke social media, zoals LinkedIn en Twitter. Ook vinden er discussies plaats over de inzet van social media.

Medewerkers kunnen daar vragen stellen en NEN laat zien wat zij op social media doet en wat daarvan de resultaten zijn. Op die manier wordt social media langzaamaan steeds meer gemeengoed binnen de organisatie.

Ben je als organisatie in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zelf ook aan de slag met social media? Mail je plan of succesverhaal naar inge@ingesijpkens.nl. Ik besteed er graag aandacht aan op mijn weblog.