Mijlpaal: mijn 200ste blog over (content)marketing in de bouw- en installatiebranche

Mijlpaal | Mijn 200ste blog over (content)marketing in de bouw- en installatiebranche

In 2007 begon het, mijn fascinatie voor de invloed van internet en online communicatie op bedrijven. Inmiddels is het 2017, we zijn 10 jaar verder, en publiceer ik (met trots mag ik wel zeggen) mijn 200ste blog over dit onderwerp. Toen, in 2007, blogde ik nog niet. Ik schreef een scriptie over ‘Identiteit en imago op het web: de kracht en de onmacht van online communicatie’. Blogs waren er toen ook nog niet heel veel in Nederland. En sociale media werden overigens ook nog maar weinig gebruikt. Dat dit binnen een paar jaar totaal anders zou zijn besefte ik toen al wel. Ik neem je graag even terug in de tijd en blik ook vooruit: over 8 jaar bloggen over (content)marketing in de bouw (want ja, zo noemen we dat nu 😉 )

2007 dus, toen begon het. Ik werkte bij corporate identity bureau Total Identity en kreeg daar de kans een postacademische opleiding te doen. Zoals dat geldt voor veel opleidingen werden we geacht om ter afsluiting een gedegen onderzoek te doen en daar een scriptie over te schrijven.

Ik wist direct in welk onderwerp ik mijn tanden wilde zetten: online communicatie. In die tijd gebeurde het namelijk steeds vaker dat bedrijven online negatief in de publiciteit kwamen en daar totaal niet mee om bleken te kunnen gaan. Hoe kwam dat en wat zou dan wel een juiste reactie zijn? Hoe konden ze nog meer negatieve publiciteit na een incident voorkomen?

Identiteit en imago op het web
Mijn onderzoek resulteerde in de scriptie met de titel: ‘Identiteit en imago op het web: de kracht en de onmacht van online communicatie’. Een onderzoek naar de invloed van negatieve publiciteit via blogs, social networks en andere online communicatiekanalen op het imago van bedrijven. De scriptie gaf antwoord op de vraag hoe bedrijven zich met (online) crisiscommunicatie kunnen weren tegen imagoschade.

Inspiratie voor mijn eerste blogs
Zoals ik hierboven al schreef, ik blogde toen nog niet. Die scriptie bood echter wel de inspiratie voor mijn eerste blogs jaren later:

Focus op de bouw-, installatie- en vastgoedbranche
Mijn allereerste blog dateert van 22 februari 2011. En alhoewel het door bovenstaande titels lijkt alsof ik nog geen specifieke focus had op de bouw-, installatie- en vastgoedbranche, had ik die wel.

In 2009 trad ik namelijk in dienst bij Architectenbureau Paul de Ruiter. Een deeltijdbaan, waarnaast ik ook in deeltijd voor mezelf begon. Na een jaar al echter, werd dat in voltijd en al snel liep ik toen Marjet Rutten tegen het lijf. Zij zocht iemand die redactioneel kon meeschrijven aan haar boek Van Yab Yum naar Dim Sum.

Van weerstand naar transparant over social media in de bouw2011: eerste boek
Die samenwerking beviel zo goed dat we begin 2011 besloten samen nog een boek te schrijven, maar nu als co-auteurs. Dat werd Van Weerstand naar Transparant: over het nut en het gebruik van internet en sociale media in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche. Dat is ook de periode dat ik start met bloggen. Mijn blogs zijn in die tijd (2011/2012) heel praktisch van aard, met concrete tips voor de inzet van je website en sociale media.

Ik hield ook erg van het getal 5, kennelijk 😉

En andere getallen…

Ik verdiepte me ook graag direct in nieuwe sociale media:

En ik sprak veel met bedrijven om op te tekenen hoe zij het aanpakten.

Start praktische trainingen Twitter en LinkedIn
Begin 2012 liep ik via-via Sascha Murk tegen het lijf. Samen besloten we trainingen te ontwikkelen, specifiek voor professionals in de bouw- installatie- en vastgoedbranche. Bijeenkomsten over het hoe en wat van sociale media waren er al in veelvoud, maar die vonden we slecht opgezet. Ze resulteerden er weliswaar in dat je naar huis ging met een gevoel van ‘ik moet er iets mee’, maar de dag erna werd je weer zo opgeslokt door dagelijkse werkzaamheden, dat er nog steeds niets terecht kwam van activiteiten op sociale media.

Daarom ontwikkelden wij een training, waarin we ook echt met de deelnemers met LinkedIn en Twitter aan de slag gingen. Met de profielen, updates, contacten maken, et cetera. En, niet geheel onbelangrijk, speciaal voor professionals in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Alle voorbeelden, alle tips, alle inspiratie, we maakten het allemaal branchespecifiek. Die trainingen geven we voor LinkedIn nog steeds met veel plezier en succes. En inmiddels geven we ook regelmatig trainingen bloggen.

Geen sociale media op het werk
Hoe anders bedrijven toen nog aankeken tegen de inzet van sociale media bleek overigens regelmatig. Zoals die keer dat we een in-company training Twitter kwamen geven, maar bleek dat de medewerkers Twitter helemaal niet konden gebruiken. De ICT afdeling had sociale media geblokkeerd vanwege angst voor spam en virussen. Alhoewel het natuurlijk terecht is om voorzichtig te zijn kunnen we ons dat nu niet meer voorstellen, dat bedrijven sociale media voor medewerkers blokkeren.

Mijn aller-allermeest gelezen blog ooit
Mijn blogs blijven in die tijd heel praktisch en gaan natuurlijk ook veel over de inzet van Twitter en LinkedIn. Mijn aller-allermeest gelezen blog ooit stamt ook uit die periode (2013):

Steeds meer blogs over bloggen
Daarnaast is bloggen voor mij een dankbaar thema. Bedrijven kunnen zoveel met een blog! Ik probeer ze daar dan ook graag van te overtuigen en handvatten te geven om te starten.

Online marketing in de bouw2014: boek nummer twee
In 2014 besluiten Sascha en ik samen een boek te schrijven en het verschijnt datzelfde jaar nog: Online marketing is de bouw is een compleet stappenplan met ruim 40 voorbeelden uit de branche. De reacties zijn ongelofelijk positief en zijn dat nog steeds. Ondanks de snelle ontwikkelingen rond sociale media is Online marketing in de bouw nu, in 2017, nog verrassend actueel.

Dat geldt ook voor veel van mijn blogs. Wat betreft de praktische tips, maar ook wat betreft de ontwikkelingen die ik schets die van belang zijn voor de branche. Onlangs vernieuwde ik mijn website en liep ik al mijn blogs nog eens door. Ik heb me echt verbaasd over hoe actueel blogs uit 2012 en 2013 nu nog zijn.

En mijn blog over trends in marketing en communicatie uit 2015 kan ook nog wel mee in 2017:

Marketing: de basis moet goed zijn
Met het boek Online marketing in de bouw ontstond voor mijn werk en mijn blog ook een nieuwe richting. Praktische tips en voorbeelden uit de praktijk zal ik altijd blijven delen, maar de nadruk ligt sinds twee jaar veel meer op strategie. En dan niet alleen het maken van een doordacht plan, maar juist ook het doordenken van de algehele positionering die daar achter zit.

De bouw-, installatie- en vastgoedbranche is sterk in ontwikkeling. Dat betekent dat rollen veranderen en bedrijven zich echt moeten beraden of dat wat ze al decennia doen, nog steeds goede kansen biedt in de toekomst. Gedegen marktonderzoek doen dus, diepte-interviews houden met klanten en potentiële klanten, je oriënteren op nieuwe markten, doelgroepen, diensten en producten én bijbehorende verdienmodellen. Dat is waar ik mij sinds twee jaar meer op focus en waar ook mijn blogs in toenemende mate op ingaan.

Marketing overstijgt afdelingen
Maar er is meer dat mij boeit als het gaat om marketing en communicatie. In ons boek Online marketing in de bouw schrijven Sascha en ik in hoofdstuk 1:

Marketing anno nu, waarde toevoegen voor de klant en oprecht en servicegericht zijn, is een continu proces geworden. En iets van alleen de marketingafdeling is het allang niet meer. Marketing is van de hele organisatie. Iedere medewerker is tegenwoordig marketeer.  

Marketing is een discipline (geworden?) die afdelingen overstijgt. Als je het echt goed wilt doen moet het hele plaatje kloppen: corporate communicatie, sales, klantenservice, interne communicatie, HR, de inrichting van je kantoor en ga zo maar door. Het mooie is dat steeds meer bedrijven waar ik mee samenwerk dit inzien en durven te investeren in een dergelijke organisatie-brede strategie. KnaapenGroep is zo’n voorbeeld, al doet dit bedrijf het zeker niet sinds kort, maar deed het dit al lang voordat ik ze leerde kennen in 2012 (kijk maar eens naar hun website, gedragscode, kantoorinrichting en blog). Kortom: met al die ontwikkelingen blijft er genoeg om over te schrijven.

Mooie branche, geweldige marketing-uitdagingen
Ik hoop dat je mijn blogs met plezier leest en dat je dat ook in de toekomst blijft doen. Ik geniet er in ieder geval van om ze te schrijven. De bouw-, installatie- en vastgoedbranche zit vol ronduit fantastische bedrijven, super-inspirerende mensen en geweldige uitdagingen in marketing en communicatie, dus ik ben nog wel even zoet 😉