Marketing = keuzes maken: het verhaal van Ventilair

Marketing is keuzes maken, het verhaal van Ventilair

Na allerlei interne veranderingen merkte Ventilair – leverancier van ventilatieoplossingen – dat zij behoefte had aan een gedegen marketing- en communicatieplan. Omdat de marketingmedewerker voor haar studie gebruik maakte van ons boek Online marketing in de bouw, besloot Ventilair contact op te nemen met mij en Sascha. Samen formuleerden we op basis van een doelgroep-, bedrijfs-, concurrenten- en marktanalyse een nieuwe boodschap naar de markt. We brachten vervolgens de klantreis in kaart en bepaalden met doelen, KPI’s, tactieken en een keuze voor in te zetten middelen de koers voor de marketing en communicatie voor de komende jaren.

Marketingmanager van Ventilair Ruud van Kasteren wist goed waar hij aan begon toen Ventilair besloot ons in te schakelen. “Ons primaire doel was om te komen tot een onlinemarketingplan. Maar ik wist ook: dat wordt al snel een strategisch traject. Er was wel een idee voor een koers, maar dat was nog niet concreet gemaakt. Wie is dan Ventilair, hoe uiten we dat, hoe praten we over onszelf, welke kanalen gebruiken we daar dan voor? Dat concreet maken hebben we met jullie gedaan en ja, dat had impact op de hele organisatie.”

Het start altijd met onderzoek
Als Sascha en ik bedrijven helpen bij het formuleren van een (nieuwe) boodschap naar de markt en een plan om die boodschap bij de doelgroepen tussen de oren te krijgen, beginnen we altijd met onderzoek. Dat onderzoek start met het bellen van huidige klanten, potentiële klanten en lost customers.

Zo deden we dat ook bij Ventilair. Het geeft ons een goed beeld van hoe klanten het bedrijf zien en welke toegevoegde waarde zij ervaren. Bovendien krijgen we veel input over bijvoorbeeld de voor de doelgroep belangrijke ontwikkelingen in de markt, welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor hún bedrijf en welke verwachtingen ze hebben voor de toekomst.

Naast dit onderzoek verdiepen we ons natuurlijk in het bedrijf zelf en concurrenten. Hoe profileren de verschillende bedrijven zich en hoe komt hun communicatie op ons over? Welke overeenkomsten zijn er en welke verschillen? Waar ligt nog ruimte voor een onderscheidend aanbod, een onderscheidend verhaal?

Marketing is keuzes maken, het verhaal van VentilairWaar ben je nou als bedrijf echt goed in?
Al die input vormt de basis waarop we vervolgens tijdens een workshop aan de hand van verschillende oefeningen tot de kern proberen te komen van waar een bedrijf voor staat en gaat. Door daarbij mensen uit het hele bedrijf – van alle verschillende afdelingen – te betrekken, krijgen we interessante discussies en inzichten. Dat was ook zo bij Ventilair, waar al snel duidelijk werd dat de grote uitdaging was om keuzes te maken. Waar ben je nou als bedrijf echt goed in? Waarin ben je onderscheidend? En op welke doelgroep wil je je primair richten?

Gat tussen identiteit en imago
De geschiedenis van Ventilair maakte dat het bedrijf door de markt nog werd gezien als groothandel, terwijl dat beeld niet meer klopt. Ventilair richt zich tegenwoordig als fabrikant/adviseur vooral op oplossingen voor en ondersteuning bij ventilatieprojecten. Bovendien was er de complicerende factor van een eerdere naamswijziging. Ventilair heette voorheen Comair en alhoewel het bedrijf nu niet meer zo heet, dragen de eigen ventilatieproducten wel nog deze merknaam.

Hernieuwde focus
Ons onderzoek en de workshop resulteerden erin dat Ventilair een aantal belangrijke knopen doorhakte over welke doelgroep zij primair wil bedienen en wat zij primair wil vermarkten. Zo ontstond een hernieuwde focus, óók voor de marketing en communicatie. Op basis van die focus formuleerden we kernwaarden en een kernboodschap (zie de website van Ventilair), waar we vervolgens ook het marketing- en communicatieplan aan ophingen.

Buiten winnen is binnen beginnen
Ruud: “We zijn heel positief over het traject dat we samen doorliepen en enthousiast over het resultaat. Het is ook echt een gezamenlijk resultaat, waardoor we het nu verder kunnen uitbouwen. Wat daarbij goed is blijven hangen is dat jullie zeiden: buiten winnen is binnen beginnen. We besteedden het afgelopen jaar dus vooral ook veel aandacht aan de interne communicatie om de nieuwe boodschap bij iedereen intern goed bekend te maken. In ons gebouw hangen de kernwaarden nu bijvoorbeeld in de entree en iedere afdeling heeft een dienblad gekregen waar deze waarden op staan. En om onze kernwaarde ‘Wij zijn betrokken’ concreet te maken, kregen álle medewerkers een eigen visitekaartje.”

Meer samenwerking tussen sales en marketing
“Wat ook is veranderd, is dat marketing nu een meer commerciële positie heeft in het team. Voorheen lag de nadruk op productcommunicatie, nu is er al veel meer samenwerking tussen sales en marketing. Dat gaan we uitbouwen. Die samenwerking is echt gestart met jullie traject.”

“We betrekken iedereen ook actief. We hebben het A4’tje met ons nieuwe verhaal bijvoorbeeld met medewerkers van verschillende afdelingen doorgelezen en doorgesproken om te vragen: wat vind je hiervan, herken jij je hierin? We wilden zeker weten dat het verhaal echt bij ons allemaal past. En dat doet het.”

Handen en voeten geven aan het plan
“We zitten nu in de fase om handen en voeten te geven aan het plan dat we samen maakten. Dat is nog lang niet klaar, maar elke keer komen we weer een stap verder. Zo lieten we onlangs een onderzoek doen naar onze naamsbekendheid. Zodat we een nulmeting hebben en goed kunnen bijhouden wat onze inspanningen straks daadwerkelijk opleveren op dat vlak. De focus leggen we in het vervolg ook meer nadrukkelijk op het concreet bijdragen aan commercieel resultaat.”

Een verhaal van iedereen
En wat is Ruud het meest bijgebleven van het traject dat we samen doorliepen? “Wat mij het meest bijbleef is de workshop. Dat iedereen aan tafel zijn ding mocht zeggen. Dat was voor sommigen lastig, maar iedereen kreeg de kans om mee te denken. Dat is het zaadje geweest waar we nu nog steeds van profiteren. Dat we het breed hebben getrokken en het een verhaal is van iedereen.”