Hoe belangrijk is de rol van leiders bij het bouwen van een sterk merk? (spoiler: héél)

In mijn vorige blog (Sterk merk bouwen? Binnen beginnen!) schreef ik over het belang van het bouwen van een sterk merk. Een sterk merk helpt je niet alleen om bij klanten een voorkeurspositie te krijgen, het helpt je ook om bij (toekomstige) medewerkers een voorkeurspositie te krijgen. Klanten én medewerkers hebben ruime keuze, met een sterk merk laat je zien waarom ze voor jouw bedrijf moeten kiezen.

Je merk is het geheel van waar je voor gaat en staat als bedrijf én hoe je dat tot uitdrukking laat komen in alles wat je van jezelf laat zien en horen. Gedrag speelt daarin een rol, communicatie én symboliek.

Stel je maar voor: als een bedrijf zegt innovatief te zijn (communicatie), maar zich behoudend opstelt (gedrag) en in een ouderwets kantoor gevestigd is (symboliek), is de kans dat mensen die boodschap van innovativiteit geloven klein. Is het bedrijf bewezen innovatief, maakt zij gebruik van de nieuwste technieken, presenteert zij zich op een moderne manier en is haar kantoorpand helemaal bij de tijd, dan komt die boodschap van innovativiteit veel beter (en geloofwaardig!) over.

Bij het bouwen van een sterk merk gaat het dus niet alleen om wat en hoe je communiceert. Het gaat ook om de sfeer en cultuur binnen je bedrijf, het gedrag van medewerkers, de uitstraling die je als bedrijf hebt via je logo en huisstijl, je auto’s en gebouwen.

Heel belangrijk hierin ook, is de rol van leiders.

Om een sterk merk te bouwen heb je leiders nodig met visie, die dankzij hun passie en sterke overtuiging mensen meekrijgen in hun dromen. Leiders waarvan je de aanwezigheid voelt in de organisatie. Die richting geven aan waar de organisatie naartoe gaat, het goede voorbeeld geven en daarmee laten zien hoe medewerkers kunnen bijdragen.

Hoe kunnen medewerkers immers weten waar je als organisatie voor gaat en staat als het leiderschap dat niet uitdraagt in een helder, inspirerend verhaal? Hoe kunnen medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht in hun contacten onderling en met klanten en opdrachtgevers, als directie en management hierin geen handvatten geven en een goed voorbeeld zijn?

En als medewerkers het niet weten, kunnen ze er ook niet naar handelen en het ook niet uitdragen naar de buitenwereld.

Leiders spelen ook een wezenlijke rol in het creëren van een fijne werkomgeving, een zeer belangrijke voorwaarde voor succes. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat zo’n 70% van de betrokkenheid van medewerkers kan worden verklaard door de kwaliteiten van de leider of manager. Zij zijn van grote invloed op het creëren van een veilige werkomgeving, waarin medewerkers kunnen excelleren. Een werkomgeving waarin medewerkers verantwoordelijkheid krijgen, fouten mogen maken, vragen durven te stellen en waar naar ze geluisterd wordt.

Goede leiders hebben dus impact, maar slechte leiders hebben dat ook. Onderzoek wijst uit dat slecht leiderschap één van de belangrijkste redenen is waarom talent bedrijven verlaat.

Kortom: goed leiderschap is essentieel als je een sterk merk wilt bouwen en vraagt om een specifieke combinatie van competenties. In de branche gebeurt het nog wel eens dat medewerkers ‘automatisch’ doorgroeien naar leiderschapsfuncties, ‘omdat dat in ons bedrijf nou eenmaal zo gaat als iemand er zoveel jaar werkt’. Dat gaat vaak goed, maar ook vaak fout. Er wordt dan te weinig gekeken naar of die persoon ook daadwerkelijk over de juiste combinatie van competenties beschikt.

De rol van leiders is te belangrijk in een organisatie om dat te laten gebeuren. Investeren in goed leiderschap, testen of medewerkers die kunnen doorgroeien beschikken over de juiste competenties, leiderschapstrainingen organiseren… dat is dus heel belangrijk als je een sterk merk wilt bouwen. Goed leiderschap werkt positief door in alle aspecten van je bedrijf. En als het intern goed zit… 🙂

Meer lezen? www.bouwenaaneensterkwerkgeversmerk.nl