Een nieuwe (online) marketing- en communicatiestrategie: hoe pak je dat aan?

Of je nu online of offline communiceert, je herkenbaarheid wordt groter als je een consistent beeld naar buiten brengt, met een heldere, consistente boodschap. Maar hoe kom je er nu achter welke boodschap onderscheidend is en aanslaat bij de doelgroepen? En hoe giet je dat vervolgens in een communicatiestrategie waarmee je handen en voeten geeft aan die boodschap? Een verhaal uit de praktijk.

Genpower is leverancier van aggregaten. Het bedrijf was al succesvol, maar wilde meer marktaandeel veroveren, met name ook met de nieuwe producten die het bedrijf continu ontwikkelt. Op basis van een doelgroep-, markt, bedrijfs- en concurrentenanalyse ontwikkelden Sascha Murk en ik een nieuwe (online) marketing- en communicatiestrategie.

Stap 1: doelgroep- en marktanalyse
De start bestond uit een doelgroepanalyse. Doel hiervan is meerledig. Natuurlijk willen we op die manier inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroepen en het beeld dat van Genpower bestaat. Maar de juiste vragen geven ook inzicht in de marktontwikkelingen en hoe Genpower hierop in kan spelen én in het onderscheidend vermogen van Genpower ten opzichte van concurrenten. Daarnaast vormt de doelgroepanalyse belangrijke input voor de klantprofielen en klantreis.

Huidige, potentiële en lost customers
We belden met huidige en potentiële opdrachtgevers om hen te bevragen op de samenwerking met Genpower, hun verwachtingen voor hun bedrijf voor de toekomst en wat Genpower hierin voor hen kon betekenen.

Het leverde veel op. Vrijwel alle geïnterviewden gaven bijvoorbeeld aan veel belang te hechten aan duurzaamheid, ook als het ging om de dienstverlening van Genpower. Daarnaast is onder meer flexibiliteit voor hen belangrijk, zowel in de te leveren producten, als in de serviceverlening en bereikbaarheid van hun leveranciers.

Stap 2: bedrijfs- en concurrentenanalyse
Tijdens een workshop bevroegen we vervolgens de medewerkers van Genpower op de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Hoe verhield dit zich tot de sterke en zwakke punten die door klanten waren genoemd? Een concurrentenanalyse volgde. Wat zijn de belangrijkste concurrenten voor Genpower, op welke doelgroepen richten zij zich en hoe profileren zij zich in de markt?

Met de behoeften van de doelgroepen en de sterke punten van Genpower in ons achterhoofd, plaatsten we de concurrenten en Genpower in een matrix. Zo werd helder waar het onderscheidend vermogen van Genpower ligt en welke insteek de basis kan vormen voor de communicatie.

Flexibiliteit en topservice als USP
Uit de analyse bleek in alle opzichten dat de uitstekende service van Genpower een onderscheidende waarde is. “Als ik Genpower nu zou bellen, staat er morgen een aggregaat op de stoep” zeiden opdrachtgevers. Anderen konden ook aangeven dat dit bij concurrenten niet zou lukken door administratieve rompslomp. En als er een keer iets fout gaat maken opdrachtgevers daar geen enorm punt van, omdat Genpower het altijd direct uitstekend oplost.

Buiten winnen is binnen beginnen
Ons advies werd om die onderscheidende waarde veel meer tot uitdrukking te laten komen in de communicatie en het naar een nog hoger niveau te tillen. Door quotes en klantbeoordelingen prominent de delen op de website, slimme tips, kennis en cases te delen in een blog en op sociale media en een nog betere bereikbaarheid te realiseren.

Interne communicatie vormt daarin een belangrijk onderdeel. We formuleerden samen kernwaarden en adviseerden elke gebeurtenis die niet past bij hele goede serviceverlening te registreren, samen te verbeteren en vooral ook intern te delen (zo moet het niet, dit is waarom). Zo kan Genpower stap-voor-stap naar een steeds hoger niveau. Door daarnaast ook elke gebeurtenis die wel past bij hele goede serviceverlening te registreren en intern te delen gaat iedereen bij Genpower steeds beter snappen wat wordt bedoeld met hele goede service verlenen en attent zijn.

Ambitie en slogan/pay-off
Een nieuwe (online) marketing- en communicatiestrategie | zo pakte Genpower dat aan
De ambitie voor Genpower werd:

Onze opdrachtgevers energie geven: dat is wat wij willen. Letterlijk: met goede, betrouwbare en stille aggregaten. Én figuurlijk: door ze in alle opzichten zo goed te helpen, en af en toe zo leuk te verrassen, dat ze er energie van krijgen.

Dat betekent uiteraard dat we het proces van het huren of kopen van een aggregaat tot in de puntjes perfect hebben geregeld. Het is ondenkbaar dat onze opdrachtgevers onnodig tijd kwijt zijn aan gedoe rondom onze aggregaten. Sterker nog, we regelen zaken waarvan ze niet verwachten dat wij die voor hen regelen!

En gaat er toch iets mis, dan lossen we het direct goed op. Oók als het ons niet is aan te rekenen of het ontstaan van het probleem niet direct met ons te maken heeft. Dat doen wij namelijk voor onze klanten. Gewoon, omdat we vinden dat dit zo hoort. Als je kán helpen, dan help je. Zo simpel is het.

Genpower
Daar krijg je energie van

Handen en voeten geven aan de strategie
We formuleerden doelen en KPI’s, brachten de klantprofielen en klantreis in kaart, adviseerden over de in te zetten media en thema’s en issues om de content omheen te bouwen. We hielpen praktisch met het inrichten van de sociale media accounts, hielpen met het aanpassen van de website en kwamen vervolgens eens per maand een halve dag langs om het ritme erin te krijgen en de nieuwe communicatiestrategie handen en voeten te geven. Het loopt nu goed en gaat Genpower steeds beter zelf af.

Innovatie in duurzaamheid
En als je nu denkt: hoe zat het met die duurzaamheid? Inderdaad, dat thema ontbrak zeker niet in ons advies en ontbreekt nu zeker ook niet in de marketing. Genpower deed een assortimentsanalyse, onderzocht nog eens apart de behoeften en berekende de terugverdientijd van investeringen in nieuwe, duurzamere en nog stillere aggregaten. De bekendheid van deze duurzamere aggregaten groeit met de dag en steeds meer opdrachtgevers kiezen ook daadwerkelijk voor de duurzamere productlijn van Genpower.