Angst voor social media in de bouw? ‘Je krijgt het ook direct terug als je iets goed hebt gedaan.’

social media in de bouw

Ronald van der Aart, managing consultant van PR-adviesbureau RepMen adviseert bedrijven op het gebied van online reputatiemanagement, webcare, mediarelaties en crisiscommunicatie. Hij werkt onder meer voor bedrijven uit de bouw. Welke adviezen heeft hij voor de sector?

“De bouwsector is geen voorloper met de adoptie van social media, maar iedere sector kent zijn eigen tempo. Het is ook afhankelijk van de doelstellingen en doelgroepen van een bedrijf in hoeverre social media succesvol in te zetten zijn. Social media zijn immers niet voor elk doel geschikt en je kunt je doelgroep niet dwingen social media te gebruiken.”

Doelstellingen voor social media
Social media kunnen desondanks voor uiteenlopende doelen worden ingezet. Van der Aart noemt bijvoorbeeld PR, waarbij je als organisatie via social media de dialoog aangaat met stakeholders. Of sales, waarbij je via social media je product of idee onder de aandacht brengt.

Ook dienstverlening vindt onder de naam webcare steeds vaker plaats via social media. Denk bijvoorbeeld aan corporaties die via social media contact houden met bewoners over benodigde reparaties.

En kennis! Kennis is online overal te vinden. En met behulp van co-creatie of crowdsourcing kun je kennis van allerlei verschillende personen inzetten voor innovatie of om je producten of diensten te verbeteren.

Bouw het rustig op
Van der Aart benadrukt het belang van een stapsgewijze aanpak.

“Eerst A, dan B. Begin altijd met een grondige analyse van de markt en je doelgroep. Waar is behoefte aan en waar zit je doelgroep? Hoe actief is je doelgroep met social media? Een bekende spreuk is ‘Fish where the fish are’, zorg dat je daar bent waar je doelgroep is. Analyseer vervolgens ook je eigen organisatie. Is je bedrijf er qua interne cultuur klaar voor om met social media aan de slag te gaan?”

Angst voor social media
Van der Aart merkt in zijn dagelijkse werk dat er nog veel reserves zijn bij bedrijven.

“Social media zijn nog relatief nieuw en onbekend. Ik merk dat bedrijven nog wat angstig zijn om ermee aan de slag te gaan. Wat eenmaal online staat blijft immers online en de reacties op social media zijn vaak heel direct, met stevige emoties. Die emoties kunnen echter ook positief zijn. Je krijgt het ook direct terug als je iets goed hebt gedaan.”

Social media zijn een middel
Wat zou Van der Aart bedrijven in de bouw adviseren die een start willen maken met social media? “Ga eerst monitoren. Kijk wat er over je organisatie online wordt gezegd en geschreven. Start vervolgens een pilot om een en ander uit te proberen en van waaruit je de inzet van social media kunt gaan coördineren.”

“Uiteindelijk zijn social media geen aparte discipline, maar een communicatietool die net als alle andere communicatiemiddelen geïntegreerd moeten worden in de reguliere strategie.”

Lees ook het eerste deel van dit interview: Negatieve publiciteit voorkomen met behulp van webcare, het kan!